Vlad III. Dracula, valašský kníže, se narodil v zimě v roce 1431 v sedmihradské pevnosti, jako syn valašského knížete Vláda II. Přezdívalo se mu také Narážeč na kůl. V roce 1442 byl uvězněn jako rukojmí za svého otce a držen několik let na...

Životopis

Vlad III. Dracula, valašský kníže, se narodil v zimě v roce 1431 v sedmihradské pevnosti, jako syn valašského knížete Vláda II. Přezdívalo se mu také Narážeč na kůl.

V roce 1442 byl uvězněn jako rukojmí za svého otce a držen několik let na istanbulském dvoře. Po otcově zavraždění byl v prosinci 1447 propuštěn.

V následujících letech se připojil k sedmihradskému knížeti Janu Hunyadimu.
V roce 1456 si Vlad podmanil Valašsko a v roce 1459 zahájil otevřenou protiosmanskou politiku a umlčel vnitřní opozici.

Sultán Mehmed II. obklíčil s vojskem Valaško a knížetem prohlásil Vladova bratra Radua Sličného. Ten získal podporu valašské šlechty a mohl vyštvat Vlada do Uher.

Vlad se opět zmocnil knížecího trůnu až v roce 1475. Dosáhl toho s moldavskou a sedmihradskou pomocí. Po necelém roce své nové vlády, v roce 1476, zahynul. Možná padl v boji s Turky, nebo byl zavražděn valašskými bojary, kteří protestovali proti jeho krutovládě.

Vlad III. Dracula byl znám svou krutostí. Říkalo se, že pozval všechny chudáky v zemi na svůj hrad na velkou hostinu. Nechal je upálit a prohlásil, že tím vlastně snížil chudobu v zemi. Turkům prý nechal přibít turbany hřebíky k hlavě.

Vlad III. vedl vůči Osmanské říši nezávislou politiku namířenou proti osmanské expanzi.

I přes svou krutost je považován za spravedlivého vládce a ochránce valašské nezávislosti.

V románu Brama Stokera „ Dracula“ je Vlad popsán jako upír. Tento román je ale pouze smyšlený. Stoker toho o Vladovi mnoho nevěděl. Někteří lidé vidí Vláda III. jako sadistu, ale on byl také velmi inteligentním a dobrým panovníkem.