Vladimír I. Svatý, ruský car byl panovníkem schopným a energickým. Z počátku svatým rozhodně nebyl, byl krutý, krvelačný a nevázaný.Vládl v letech 980 -1015. V roce 981 si podrobil Polany a Vratiče. V roce 984 Radimiče, dobyl město Přemysl,...

Životopis

Vladimír I. Svatý, ruský car byl panovníkem schopným a energickým. Z počátku svatým rozhodně nebyl, byl krutý, krvelačný a nevázaný.Vládl v letech 980 -1015.

V roce 981 si podrobil Polany a Vratiče. V roce 984 Radimiče, dobyl město Přemysl, odebral Čechům Červenou Rus / část Haliče/, válčil s Pečeněhy a s Chorvaty.

V roce 985 porazil povolžské /pra/Bulhary. Dal postavit několik hradišť a vytvořil tak obranný systém proti stepním nájezdníkům.

Na žádost byzantského císaře Basilej II. Bulharobijce mu pomohl potlačit povstání Bardase Fokase: za to dostal za ženu císařovu sestru Annu s podmínkou, že se dá nejprve pokřtít. V té době měl už šest manželek, z toho nejméně jednu Češku.

Rozhodoval se mezi několika náboženstvími a 6.1.988 se dal v Chersonu pokřtít a poté nařídil hromadný křest obyvatel Kyjeva v Dněpru, do něhož dal svrhnout modly, vč.velké sochy Perunovy.

Na žádost byzantského císaře Basilej II. Bulharobijce mu pomohl potlačit povstání Bardase Fokase: za to dostal za ženu císařovu sestru Annu s podmínkou, že se dá nejprve pokřtít. Rozhodoval se mezi několika náboženstvími a 6.1.988 se dal v Chersonu pokřtít a poté nařídil hromadný křest obyvatel Kyjeva v Dněpru, do něhož dal svrhnout modly, včetně velké sochy Perunovy.

Novou víru bral Vladimír vážně a změnil k lepšímu svůj život: byl shovívavý k provinilcům a protivníkům podporoval řecké misionáře a myslel také na chudé.

Za vlády tohoto panovníka bylo založeno několik biskupství / Novgorod, Severní Rostov, Černigov, Perejaslav/ .

Až na sklonku svého života se stal Vladimír skutečným světcem Kyjevské Rusi – alespoň podle legend.